Treating you right

Vi arbejder på et sundhedsfagligt grundlag med formidling og leverance af sundhedsforsikringer og andre sundhedsløsninger, der fremmer sundhed og trivsel. Doctorservice fundament er vore sygeplejersker og tilknyttede læger, som hjælper vore kunder rigtigt og hurtigt gennem undersøgelser og behandlinger i det private og offentlige sundhedssystem. Nøgleordene er medicinsk ekspertise og omsorg samt sikker navigation og tovholderfunktion.

Vores sundhedsforsikring:

  • Hurtig adgang til den rigtige behandling
  • Uafhængig lægerådgivning og tovholderfunktion
  • Adgang til læger og sygeplejersker 24/7